Texter om Åhuslägret

Åhuslägret – ett av Crafoordska stiftelsens utvalda bidrag 
https://www.crafoord.se/utvaldabidrag/ahuslagret/

Åhuslägret presenteras på Crafoordska stiftelsens hemsida som ett av deras ändamål. Följ länken för att läsa texten. Här kan du se en film från Crafoordska stiftelsens 40-årsjubileum 2021 då Teresa Callewaert intervjuades om Åhuslägret och ledare från lägret medverkade med sång och musik.

Artikel om Åhuslägret i norsk tidskrift, 2023 (artikeln är på svenska)
Tillsammans blir vi till

Rapport från projektarbete om Åhuslägret, 2001
Gemenskap, förståelse och glädje på Åhuslägret

Reportage om Åhuslägret i tidningen Inblick 2022
Annorlunda konfirmation påverkar människosynen.

Undersökning om att arbeta med människor med intellektuell funktionsnedsättning inom Svenska kyrkan, 2021
Få vara med – med hela mig

Rättigheter 
Foton, bilder, texter och layout får inte kopieras eller användas utan medgivande från Föreningen Åhuslägret.