Kontakt

Lägerpräst och verksamhetsansvarig
Om ni har frågor om Åhuslägret, kontakta lägerprästen Teresa Callewaert. 

E-mail: teresa.callewaert@svenskakyrkan.se
Telefon: 046-71 88 07, sms 0725-934807

Adress: Allhelgonagården, Box 1096, 221 04 Lund

Om ni vill anmäla någon till Åhuslägret, ring eller mejla Teresa Callewaert och ange:

  • Ungdomens namn, födelseår och bostadsort
  • Kontaktuppgifter (telefon och mejl) till föräldrar eller vårdnadshavare
  • Information om eventuell funktionsnedsättning

Föreningens Åhuslägrets styrelse
Har du frågor om Föreningen? Då är du varmt välkommen att kontakta föreningens ordförande Agnes Callewaert.

E-mail: acallewaert@hotmail.com
Telefon: 073-770 81 75

Rättigheter
Foton, bilder, texter och layout får inte kopieras eller användas utan medgivande från Föreningen Åhuslägret.