Korta fakta 

På Åhuslägret lever ungdomar tillsammans med varandra, ledarna och lägerprästen i en hel månad på Åhusgården, nära havet i Åhus. Månaden är fylld av aktiviteter, upplevelser och skoj, det finns verkligen inte en ledig stund! Många säger efter lägret att det är det bästa som man någonsin varit med om. 

Konfirmander:  Cirka 40 ungdomar, hälften med och hälften utan intellektuell funktionsnedsättning. 
Lägerledning:  Teresa Callewaert, präst i Lunds pastorat. 
Ledare: Cirka 10 personer i 20-30 årsåldern och två lägerchefer.
Plats:  Åhusgården, gård som drivs av EFS på Äspet i Åhus. 
Tid: Fyra veckor i juli och början av augusti, vanligen v 28-31. Två förträffar innan lägret, en i november och en på påsken samt ett hembesök eller enskild träff med lägerprästen i januari-mars.
Huvudman:  Lägret drivs av Svenska kyrkan i Lund i samarbete med Föreningen Åhuslägret. 

Rättigheter 
Foton, bilder, texter och layout får inte kopieras eller användas utan medgivande från Föreningen Åhuslägret.