Såhär jobbar vi – Metod

Aldrig ensam 
Konfirmanderna lär sig att alltid vara två och två. På rummen bor man fyra stycken, två med och två utan funktionnedsättning. På konfirmandlektionerna är man också två och två, och byter kompis som man jobbar med, med jämna mellanrum. På eftermiddagarna är ungdomarna indelade i grupper på 8 ungdomar som får göra massor av roliga saker ihop. Man har alltid någon att vara med, någon att uppleva saker tillsammans med och kan hjälpas åt med allt. Ungdomarna är alltid indelade så att en med och en utan funktionsnedsättning jobbar tillsammans. Detta gör också att man snabbt lär känna varandra ochfår nya kompisar. De flesta ungdomarna åker till lägret utan att känna någon annan där så i början är det ett stort äventyr att lära känna varandra. Till sin hjälp har ungdomarna alltid ledarna, som finns till hands för att hjälpa ungdomarna att hitta bra sätt att kommunicera, skoja och ha trevligt tillsammans, stötta den som behöver det, lösa missförstånd och konflikter och göra alla trygga. Ledarna är unga vuxna som efter sin egen konfirmation engagerat sig i kyrkans funkis- och ungdomsarbete och där lärt sig ledarskap, gruppdynamik och ansvarstagande.Varje rum har en egen ledare som är densamma hela månaden, och som får vara den trygga punkten för just de fyra ungdomarna. Ledaren väcker på morgonen och nattar på kvällen, ser till att alla har det bra och att alla borstar tänderna!

Inkluderande pedagogik 
Åhuslägret har utvecklat en pedagogik för konfirmandarbetet som skapar förutsättningar för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att delta. Syftet är att skapa möten mellan människor som är olika varandra, och att bygga gemenskap mellan ungdomar med och utan intellektuell funktionsnedsättning. Vår övertygelse är att våra olikheter är något spännande, fantastiskt och väldigt roligt, och att vårt uppdrag är att skapa en bra miljö och goda förutsättningar för ungdomarna att upptäcka den stora glädjen det är att vara tillsammans. Konfirmanderna lär sig att lyssna på varandra, lära med och av varandra, att visa hänsyn och framför allt att ha roligt tillsammans. Därmed upptäcker de också att alla behövs, att alla har något att bidra med och att de alla är värdefulla. Oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte behöver alla vi människor varandra, för att växa som personer, lära oss nya saker, lära känna världen, oss själva och Gud. På lägret får vi bygga en värld där var och en får vara den den är, där var och en får utvecklas och utmanas, och där vi alla tillsammans får försöka vara människor som tar hand om varandra. Vi delar glädjen av att vara tillsammans, och vi tar emot varandras erfarenheter av livets svårigheter. Vi kommer närmare varandra i vänskap, solidaritet och den gemenskap som Jesus visat oss på.

Tro i praktiken 
Under lägret lever vi i kristen tro i praktiken. Morgonbön, aftonbön, gudstjänst, sång, musik, nattvard och stämningsfulla kvällar i Sankta Maria kyrka blir naturliga delar av dagarna. Genom att se ledarna spela bibeldrama och själva dramatisera bibelberättelser får konfirmanderna en lättillgänglig inblick i Jesus liv och föredöme. Vi funderar tillsammans över vad det innebär för oss. Sång, musik och psalmer blir ett sätt att ta del av den kristna traditionen och trons budskap. Ungdomar som spelar instrument deltar i en lägerorkester och alla övriga bildar en stor lägerkör. Genom musiken uttrycker vi glädje, vemod, längtan, kärlek och tro. Vårt sätt att leva är att uppleva en kristen människosyn och livshållning i praktiken. Vi försöker tillsammans vara kärleksfulla, förlåtande, engagerade och hoppfulla människor, och upptäcker hur det ger livet mening. Ledarna visar konfirmanderna hur det är att leva som kristen i vår tid och värld, och vi samtalar om de stora frågorna om liv och död, kärlek och förtryck, tillit och rädsla. 

Rättigheter 
Foton, bilder, texter och layout får inte kopieras eller användas utan medgivande från Föreningen Åhuslägret.