Föreningen Åhuslägret

Om föreningen 

Föreningen Åhuslägret är en ideell förening. Vi som är med i den brinner för att idén med läger där ungdomar med och utan funktionshinder kan mötas och bli vänner. Åhuslägret anordnas av Svenska kyrkan i Lund i samarbete med föreningen. Föreningen håller föreningsmöte vartannat år och väljer då en styrelse. Styrelsens främsta uppgift är se till att Åhuslägrets verksamhet har tillräckliga resurser. Föreningens organisationsnummer är 845002-7191. 

Medlemskap 

Vill man stötta verksamheten kan man bli medlem i Föreningen Åhuslägret. Man kan antingen betala 100 kr för enskild medlem eller 300 kr för hela familjen till bankgiro 509–8629. Skriv namn och adress på inbetalningen så vi vet vem medlemskapet gäller. Observera att man inte behöver vara medlem för att gå på All Saints Club eller åka på återträffar och läger, det är helt frivilligt.

Medlemmar i föreningen och gamla Åhuskonfirmander får ett föreningsbrev i januari varje år. Där berättar vi om vad Föreningen Åhuslägret har gjort det senaste året och vad som ska hända den närmsta tiden. Vartannat år inbjuds ni till föreningsmöte. Vi meddelar i brevet när nästa möte äger rum. Brevet skickas till din folkbokföringsadress. Om du vill få föreningsbrevet på mejl i stället för med posten så kan du skicka mejladressen dit du önskar få det till kontakt@ahuslagret.se. Då sparar vi både porto och miljön!

När du tecknar medlemskap godkänner du att vi skickar föreningsbrevet till dig och att vi sparar ditt namn, din adress och uppgift om att medlemskapet är betalt. Vi sparar uppgifterna i tre år och lämnar inte ut dem till någon annan. Titta gärna in på Föreningens Facebook-sida: https://www.facebook.com/ahuslagret/ eller Instagram: https://www.instagram.com/ahuslagret/

Vi blir mycket glada om ni vill vara med i Föreningen Åhuslägret!

Ursprung och historia 

Åhuslägret startade 1968. Syftet med lägret är att ge ungdomar medintellektuell funktionsnedsättning, och ungdomar utan funktionnedsättning en möjlighet att lära känna varandra och konfirmeras tillsammans. Svenska scoutförbundet började under tidigt 1960-tal med lägerverksamhet för ungdomar både med och utan funktionshinder. Det var mot den bakgrunden och i samarbete med Snapphane scoutdistrikt som Åhuslägret tog sin början. Lägret är fortfarande ett scoutkonfirmationsläger, och de som inte redan är invigda scouter blir det under lägret.

Styrelsen 

För frågor till styrelsen, kontakta gärna: agnes.callewaert@svenskakyrkan.se 

Från vänster: Erik Hülphers (ledamot), Pontus Tideman (ledamot), Simon Ahrén (suppleant), Signe Carlsson (suppleant), Gun Persson (kassör), Teresa Callewaert (sekreterare), Agnes Callewaert (ordförande), Ludvig Wennström (suppleant), Alice Lundahl (ledamot)

Övriga poster: 
Revisor: Sven Engström 
Revisorssuppleant: Christina L Wijkström 
Valberedning: Emilie Lundius och Martin Gertsson 

Föreningshandlingar

Föreningen Åhuslägrets Stadgar
Protokoll Föreningsmöte 2023 
Verksamhetsberättelse 2021-2022
Årsredovisning och Revisionsberättelse 2022
Årsredovisning och Revisionsberättelse 2021
Reseräkning

Rättigheter 
Foton, bilder, texter och layout får inte kopieras eller användas utan medgivande från Föreningen Åhuslägret.