Anmälan och kostnad

Anmälan och kostnad 

Vill du anmäla dig eller någon närstående, eller har frågor om lägret i allmänhet, vänd dig direkt till lägerprästen Teresa Callewaert på telefon eller e-post.

Telefon: 046-71 88 07 eller sms 0725-934807
E-post: teresa.callewaert@svenskakyrkan.se
Adress: Allhelgonagården, Box 1096, 221 04 Lund

Om ni vill anmäla någon till Åhuslägret, ring eller mejla Teresa Callewaert och ange:

  • Ungdomens namn, födelseår och bostadsort
  • Kontaktuppgifter (telefon och mejl) till föräldrar eller vårdnadshavare
  • Information om eventuell funktionsnedsättning

Det kan vara bra att anmäla sitt intresse  flera år i förväg, det händer att det uppstår kö till lägrets platser.

Deltagaravgiften på Åhuslägret motsvarar fyra veckors kost och logi på Åhusgården, övriga kostnader för lägret löser föreningen med hjälp av bidrag från församlingar, stiftelser och fonder. År 2023 är kostnaden för kost och logi 16 275 kr per konfirmand. Från konfirmandernas församlingar ges ett bidrag som kallas clearing till familjernas kostnader för lägervistelsen. För ungdomar med funktionsnedsättning innebär clearingen vanligen att hela lägeravgiften betalas av hemförsamlingen. I de fall församlingens clearingbidrag inte motsvarar hela lägeravgiften har Föreningen Åhuslägret kontakt med fonder som kan täcka den del som kvarstår. För ungdomar med funktionsnedsättning kostar alltså lägret ingenting. För ungdomar utan funktionsnedsättning återstår det en summa att betala när clearingbidraget från församlingen dragits av, år 2023 var den summan 9800 kr. För den som behöver stöd till lägeravgiften eller andra kostnader kring lägret har lägerledningen kontakt med stiftelser och fonder från vilka man kan söka medel. 

Vem kan delta?

  • Man går på lägret tidigast det år man fyller 15 år eller när man gått ut åttonde klass. Man kan också gå på lägret senare, till exempel om man går senare i skolan. 
  • Lägret tar emot ungdomar som bor i, eller har anknytning till, Lunds stift, vilket är Skåne och Blekinge. I mån av plats tar vi också emot ungdomar som bor utanför stiftet. Det brukar bli ett par stycken varje år så det är går bra att anmäla intresse var du än bor.

I termer av funktion är lägret är anpassat för ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning, som tidigare kallats intellektuellt funktionshinder eller utvecklingsstörning. Många av ungdomarna som går på lägret går i anpassad grundskola, de flesta läser ämnen och en del läser ämnesområden. Man åker inte till lägret med en anhörig eller en egen assistent, utan poängen med lägret är att man lever och bor med jämnåriga ungdomar. Man får stöttning av varandra och av ledarna. Vi har en ledare på fyra konfirmander. Om du är osäker på om Åhuslägrets metod kan motsvara ditt barns stödbehov – ring till mig (Teresa) så kan vi gemensamt resonera om saken. Jag kan berätta mer om hur lägret fungerar och ni kan berätta om ert barn. För många är det en oro att åka hemifrån och en osäkerhet över om det kommer att fungera. Vi lär känna varandra lite innan lägret och gör tillsammans en bedömning av vad som är möjligt och vilka strategier som kan vara till hjälp.

Rättigheter 
Foton, bilder, texter och layout får inte kopieras eller användas utan medgivande från Föreningen Åhuslägret.