Anmälan och kostnad

Vill du anmäla dig eller någon närstående, eller har frågor om lägret i allmänhet, vänd dig direkt till lägerprästen Teresa Callewaert på telefon 046-71 88 07 eller e-post: teresa.callewaert@svenskakyrkan.se. Det kan vara bra att anmäla sig flera år i förväg, det händer att det uppstår kö till lägrets platser.

Deltagaravgiften på Åhuslägret motsvarar fyra veckors kost och logi på Åhusgården, övriga kostnader för lägret löser föreningen med hjälp av bidrag från församlingar, stiftelser och fonder. År 2020 är kostnaden för kost och logi 13 000 kr per konfirmand. Från konfirmandernas församlingar ges ett bidrag som kallas clearing till familjernas kostnader för lägervistelsen. För ungdomar med funktionsnedsättning innebär clearingen i princip att hela lägeravgiften betalas av hemförsamlingen. I de fall församlingens clearingbidrag inte motsvarar hela lägeravgiften har Föreningen Åhuslägret kontakt med fonder som kan täcka den del som kvarstår. För ungdomar med funktionsnedsättning kostar alltså lägret ingenting. För ungdomar utan funktionsnedsättning uppgår clearingbidraget 2020 till 5 250 kronor per konfirmand. För familjen kvarstår alltså 7750 kr att betala. Om behov finns hjälper lägerledningen gärna till att söka ytterligare medel från stiftelser och fonder som lägret har kontakt med.