Texter om Åhuslägret – Testsida

Åhuslägret – ett av Crafoordska stiftelsens utvalda bidrag 
https://www.crafoord.se/utvaldabidrag/ahuslagret/

Åhuslägret presenteras på Crafoordska stiftelsens hemsida som ett av deras ändamål. Följ länken för att läsa texten. Här kan du se en film från Crafoordska stiftelsens 40-årsjubileum 2021 då Teresa Callewaert intervjuades om Åhuslägret och ledare från lägret medverkade med sång och musik.

Rapport från en enkätundersökning om Åhuslägret, genomförd 2001
Gemenskap, förståelse och glädje på Åhuslägret

Reportage om Åhuslägret i tidningen Inblick 2022
Annorlunda konfirmation påverkar människosynen.

Rättigheter 
Foton, bilder, texter och layout får inte kopieras eller användas utan medgivande från Föreningen Åhuslägret.