Vi som är på plats under lägret

Teresa Callewaert

Vår lägerpräst är självklart med under hela lägret och jobbar med konfirmanderna.

Sommarledare

Våra ledstjärnor! Ca 10 ungdomar i åldern 20-30 år, som alla har konfirmerats på Åhuslägret under tidigare år och senare vidareutbildats inom föreningens egna ledarutbildning. De har ofta varit aktiva i All saints club och blir utsedda av lägerprästen. Sommarledarna är med under hela lägret, med undantag av en permission efter tiden på Ivö, då stannar Ivöledarna kvar och håller ställningarna.

Ivöledare

Äldre ledare som älskar Åhuslägret så mycket att de inte riktigt kan lämna. Dessa änglar förbereder inför Ivö, samt stannar kvar och hjälper till under tiden och tar över under permisen.