Efter lägret

Under de fyra veckorna på Åhuslägret kommer vi väldigt nära varandra och föreningen har därför flera lösningar för att gemenskapen inte ska sluta på konfirmationen.

Återträffen

Ett återträffsläger anordnas någon månad efter konfirmationslägret på Åhusgården, för att alla ska kunna träffas igen och reflektera över vad som upplevdes under sommaren. Detta brukar vara mycket uppskattat och vi rekommenderar verkligen att konfirmanderna kommer på detta!

All Saints Club

På måndagar under skolterminerna anordnas en klubb som heter All Saints Club, i Allhelgonakyrkan, dit de som är konfirmerade senaste tre åren får komma. En gång i månaden är det stormöte dit alla som Åhuskonfirmander får komma. Mer om detta kan ni läsa under fliken All Saints Club!

Old Saints Club

Även föräldrarna träffar varandra under sommaren och kan sakna den gemenskapen, för dem har vi Old Saints Club. Detta är en samtalsgrupp som Sten bjuder in föräldrarna till och leder. De träffas ett par tillfällen under varje termin och diskuterar tros- och livsfrågor.