Om Åhuslägret

Åhuslägerfakta

Konfirmander: Cirka 40 ungdomar, hälften med och hälften utan intellektuella funktionshinder.
Lägerledning:
Teresa Callewaert, präst i Lunds pastorat.
Ledare:
Cirka 10 personer i 20-30 årsåldern.
Plats:
Åhusgården, EFS-gård på Äspet i Åhus.
Tid:
Fyra veckor i juli och början av augusti.
Huvudman: Lägret drivs av Svenska kyrkan i Lund i samarbete med Föreningen Åhuslägret.
Vem kan gå: 
Man går på lägret tidigast det år man fyller 15 år eller när man gått ut åttonde klass. Åhuslägret vänder sig till ungdomar från Lunds stift (Skåne och Blekinge), men tar även emot andra i mån av plats.

Åhuslägret

Varje år konfirmeras cirka 40 ungdomar, hälften med och hälften utan funktionshinder, på Åhuslägret. De lever tillsammans med varandra, ledarna och lägerprästen i en hel månad på Åhusgården, nära havet i Åhus. Månaden är fylld av programpunkter och skoj, det finns verkligen inte en ledig stund! Många säger efter lägret att det är det bästa som man någonsin varit med om.

Aldrig ensam

Konfirmanderna lär sig att alltid vara två. En konfirmand utan funktionhinder och en konfirmand med funktionshinder hjälps hela tiden åt med allt. På rummen bor man fyra stycken, två med och två utan funktionhinder. Denna metod gör att alla snabbt får nya vänner. De flesta ungdomarna åker till lägret utan att känna någon annan där så i början blir det fullt upp med att lära känna varandra. Varje rum har en ledare som efter sin egen konfirmation engagerat sig i kyrkans handikapp- och ungdomsarbete och där lärt sig ledarskap, omtanke och ansvarstagande.

Lägerliv på Åhusgården

Livet på Åhusgården är fullt av händelser och program. Förmiddagarna ägnas åt konfirmandundervisning, där samtal blandas med teater och musik. Eftermiddagarna fylls av praktiskt inriktade program till exempel scouting, tennhantverk, gympa, batik och bad. På kvällarna har någon grupp av ungdomarna eller ledarna förberett ett kvällsprogram. Det kan till exempel vara lekar, tävlingar, sport, disco eller stämningsfulla upplevelser i kyrkan.

Du vet väl om att du är värdefull

Åhuslägret har utvecklat en pedagogik för konfirmandarbetet som gör det möjligt för alla ungdomar att vara med. Genom att konfirmanderna lär sig att lyssna på varandra, lära av varandra och genom att träna på saker tillsammans upplever de att alla är värdefulla. Ungdomar utan funktionshinder hjälper kompisarna med funktionshinder att klara förståelse och inlärning. Ungdomarna med funktionshinder lär sina nya kompisar hur det är att leva med olika förutsättningar. Vi delar glädjen av att kunna nå varandra, vi tar emot varandras erfarenheter av sorg, utanförskap och svårigheter. Vi kommer närmare varandra i vänskap, solidaritet och den gemenskap som Guds familj erbjuder.

Bygga ett himmelrike

Under lägret lever vi i kristen tro i praktiken. Morgonbön, aftonbön, konfirmandarbete, gudstjänst, sång, musik, nattvard och stämningsfulla kvällar i Sankta Maria kyrka blir naturliga delar av dagarna. Ledarna visar hela tiden konfirmanderna hur det är att leva som kristen i vår tid. Genom att se ledarna spela bibeldrama och själva dramatisera bibelberättelser får konfirmanderna en lättillgänglig inblick i Jesus liv och föredöme. Sång och musik löper som en röd tråd genom hela lägret. Ungdomar som spelar instrument deltar i en lägerorkester och alla övriga bildar en stor lägerkör. Genom sången och musiken uttrycker vi glädje, livslust, längtan, kärlek och tro.

Scoutläger på Ivö

Lägrets andra vecka är vi på den vackra lilla ön Ivö. Vi reser våra tält på en äng alldeles invid stranden. Vi lever lägerliv genom att laga mat över öppen eld, tvätta oss i sjön och sova i tält. På kvällarna är det lägerbål med vilda tjut. När mörkret faller sitter vi tillsammans på stranden i den sköna tystnaden och ser ut över vattnet. Veckan innehåller starka naturupplevelser och gemenskapen stärks.

Åhus – en underbar plats för alla

Varje söndag är ungdomarnas familjer välkomna på besökssöndag. Då firar vi gudstjänst tillsammans och konfirmanderna spelar upp kyrkospel. På så sätt blir hela familjen delaktig i lägerupplevelsen och kan följa vad ungdomarna upplever och lär sig. Den största besökssöndagen är efter två veckor, då hälsar vi nära och kära välkomna och visar hur vi lever på lägret. I tredje veckan anordnar vi vuxendop för de konfirmander som ännu inte är döpta.

Konfirmation

Den fjärde veckan avslutas med ett dygn för konfirmandernas familjer och släktingar. På lördagen är det scoutinvigning, konfirmation i Åhus Sankta Maria kyrka och festkväll på Åhusgården. På söndagen är det högtidlig gudstjänst med kyrkospel och nattvardsfirande. Gudstjänsten följs av olika avslutningsceremonier.

Åhuslägrets ursprung och historia

Åhuslägret startade 1968. Syftet med lägret är att ge ungdomar med funktionshinder, företrädesvis intellektuella funktionshinder, och ungdomar utan funktionhinder en möjlighet att lära känna varandra och konfirmeras tillsammans. Svenska scoutförbundet började under tidigt 1960-tal  med lägerverksamhet för ungdomar både med och utan funktionshinder. Det var mot den bakgrunden och i samarbete med Snapphane scoutdistrikt som Åhuslägret tog sin början. Lägret är fortfarande ett scoutkonfirmationsläger, och de som inte redan är invigda scouter blir det under lägret.

Anmälan och kostnad

Vill du anmäla dig eller någon närstående, eller har frågor om lägret i allmänhet, vänd dig direkt till lägerprästen Teresa Callewaert. Det kan vara bra att anmäla sig flera år i förväg, det händer att det uppstår kö till lägrets platser.

Deltagaravgiften på Åhuslägret motsvarar fyra veckors kost och logi på Åhusgården, övriga kostnader för lägret löser föreningen med hjälp av bidrag från församlingar, stiftelser och fonder. År 2019 är kostnaden för kost och logi 13 800 kr per konfirmand. Från konfirmandernas församlingar ges ett bidrag som kallas clearing till familjernas kostnader för lägervistelsen. För ungdomar med funktionsnedsättning innebär clearingen i princip att hela lägeravgiften betalas av hemförsamlingen. I de fall församlingens clearingbidrag inte motsvarar hela lägeravgiften har Föreningen Åhuslägret kontakt med fonder som kan täcka den del som kvarstår. För ungdomar med funktionsnedsättning kostar alltså lägret ingenting. För ungdomar utan funktionsnedsättning uppgår clearingbidraget 2019 till 5 040 kronor per konfirmand. För familjen kvarstår alltså 8 760 kr att betala. Om behov finns hjälper lägerledningen gärna till att söka ytterligare medel från stiftelser och fonder som lägret har kontakt med.

Hur kommer man med på Åhuslägret?

Lägret tar emot ungdomar som bor i, eller har anknytning till, Lunds stift, vilket är Skåne och Blekinge. För mer information, se Anmälan.