Föreningen Åhuslägret

Föreningen Åhuslägret

Föreningen Åhuslägret, som anordnar konfirmationslägren, är en ideell förening med medlemmar som brinner för att idén att ordna läger där ungdomar med och utan funktionshinder kan mötas och bli vänner. Föreningen håller föreningsmöte vartannat år, då väljs en styrele vars viktigaste uppgift blir att ordna bra konfirmationsläger. Föreningens organisationsnummer är 845002-7191.

Medlemskap

Föreningen behöver medlemmar. Medlemsavgifter och gåvor gör det möjligt för många ungdomar att få uppleva vänskap med vararandra och den gemenskap som bildas på Åhuslägret. Medlemskapet kostar 100 kr per år för en person och 300 kr för ett familjemedlemskap. Vill du bli medlem sätter du in summan på Föreningen Åhuslägrets bankgiro 509-8629. Skriv namn och adress på inbetalningen. Vill du ge en gåva eller ett bidrag sker också det per bankgiro.