All saints club

Gemenskapen fortsätter.

Under lägret har konfirmanderna kommit varandra mycket nära. För att vänskapen ska kunna fortsätta att utvecklas anordnas efter Åhuslägret flera återträffar.

Under terminerna anordnas varje vecka All Saints Club, kallad klubben. All Saints Club består av ungdomar som konfirmerats på Åhuslägret och som träffas i Allhelgonakyrkan i Lund på onsdagar kl 18-20. Klubben ordnar också påskläger, höstläger och håller i gudstjänster.

All Saints Club samlar ungdomar från de tre senaste årens konfirmander varje onsdag utom skollov kl 18-20. En onsdag i månaden är det stormöte, och då är alla som konfirmerats på Åhuslägret välkomna.

Höstterminen 2019 har All Saints Club julavslutning den 18 december.

All Saints Club börjar igen den 8 januari 2020.

Alla som konfirmerats på Åhuslägret är välkomna på stormöte följande onsdagar under våren 2020, kl 18-20:
8 januari Stormöte och terminstart
5 februari Stormöte och ljusmässa
4 mars Stormöte och ljusmässa
1 april Stormöte och ljusmässa
6 maj Stormöte och ljusmässa
27 maj Stormöte och sommaravslutning