All saints club

Gemenskapen fortsätter.

Under lägret har konfirmanderna kommit varandra mycket nära. För att vänskapen ska kunna fortsätta att utvecklas anordnas efter Åhuslägret flera återträffar.

Under terminerna anordnas varje vecka All Saints Club, kallad klubben. All Saints Club består av ungdomar som konfirmerats på Åhuslägret och som träffas i Allhelgonakyrkan i Lund på onsdagar kl 18-20. Klubben ordnar också påskläger, höstläger och håller i gudstjänster.

All Saints Club samlar ungdomar från de tre senaste årens konfirmander varje onsdag utom skollov kl 18-20. En onsdag i månaden är det stormöte, och då är alla som konfirmerats på Åhuslägret välkomna.

Höstterminen 2018 är det stormöte följande onsdagar:
5 september     Stormöte och terminsstart
3 oktober          Stormöte och ljusmässa
7 november     Stormöte och ljusmässa
5 december      Stormöte och ljusmässa
19 december    Stormöte och terminsavslutning

Vårterminen 2019 har All Saints Club sin första träff den 9 januari.

Vårterminen 2019 är det stormöte följande onsdagar:
9 januari     Stormöte och terminsstart
6 februari   Stormöte och ljusmässa
6 mars         Stormöte och askonsdagsmässa
8 maj           Stormöte och ljusmässa
22 maj         Stormöte och sommaravslutning