All saints club

Gemenskapen fortsätter.

Under lägret har konfirmanderna kommit varandra mycket nära. För att vänskapen ska kunna fortsätta att utvecklas anordnas efter Åhuslägret flera återträffar.

Under terminerna anordnas varje vecka All Saints Club, kallad klubben. All Saints Club består av ungdomar som konfirmerats på Åhuslägret och som träffas i Allhelgonakyrkan i Lund på onsdagar kl 18-20. Klubben ordnar också påskläger, höstläger och håller i gudstjänster.

All Saints Club samlar ungdomar från de tre senaste årens konfirmander varje onsdag utom skollov kl 18-20. En onsdag i månaden är det stormöte, och då är alla som konfirmerats på Åhuslägret välkomna.

Uppdatering om verksamheten på grund av Coronaviruset
All Saints Club kommer att ta uppehåll under resten av vårterminen 2020. Vi kommer varken att ha vanliga möten eller stormöten. Påsklägret 2020 i Åhus för de tre senaste årens konfirmander är också inställt. Anledningen är att vi vill undvika att sprida Corona-viruset.

Svenska kyrkan i Lunds krishanteringsgrupp har beslutat att ställa in all lägerverksamhet, och även all verksamhet för riskgrupper. Dit hör många ungdomar i vår grupp som har en funktionsnedsättning och är särskilt infektionskänsliga. Det är tråkigt att vi inte får träffas men det viktigt att vi är försiktiga och har omsorg om varandra.

Vi har tidigare informerat om att möten och läger i mars och april är inställda, nu har vi fattat beslut att ställa in också i maj. Sedan blir det sommar och då har vi ändå inte någon ASC.

Vi hoppas och tror att vi ska kunna dra igång All Saints Club igen onsdagen den 2 september. Vi kommer att lägga ut information om hösten här och på https://www.svenskakyrkan.se/lund/allhelgona/all-saints-club, senast under augusti.

Vi längtar efter att kunna träffas igen! Till dess, ta hand om er!
Varma Åhushälsningar, Teresa