Anmälan och kostnad

Vill du anmäla dig eller någon närstående, eller har frågor om lägret i allmänhet, vänd dig direkt till lägerprästen Teresa Callewaert på telefon 046-71 88 07 eller e-post: teresa.callewaert@svenskakyrkan.se. Det kan vara bra att anmäla sig flera år i förväg, det händer att det uppstår kö till lägrets platser.

Deltagaravgiften på Åhuslägret motsvarar fyra veckors kost och logi på Åhusgården, övriga kostnader för lägret löser föreningen med hjälp av bidrag från stiftelser och fonder. Från konfirmandernas församlingar ges en summa till familjernas kostnader för lägervistelsen. Församlingens bidrag kallas clearing. År 2018 är kostnaden för kost och logi 13 600 per konfirmand, och av detta betalar hemförsamlingen 4 760 kronor. För familjerna kvarstår 8 840 kr att betala. För konfirmander med funktionshinder kan dessutom utgå extra clearing som församlingen beslutar om, den kan uppgå ända till hela kostnaden för lägervistelsen. Om behov finns hjälper lägerledningen gärna till att söka ytterligare medel från stiftelser och fonder som lägret har kontakt med.