All saints club

Gemenskapen fortsätter

Under lägret har konfirmanderna kommit varandra mycket nära. För att vänskapen ska kunna fortsätta att utvecklas anordnas efter Åhuslägret flera återträffar.

Under terminerna anordnas varje vecka All Saints Club, kallad klubben. Från och med våren 2018 är klubben på onsdagar. Klubben består av ungdomar som konfirmerats på Åhuslägret och som träffas i Allhelgonakyrkan i Lund. Klubben ordnar både påsk- och höstläger och håller gudstjänster, bland annat är man med och välkomnar blivande konfirmander.

Hösten 2018 är det stormöte, då alla som konfirmerats på Åhuslägret är välkomna, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december och 19 december.