All saints club

Gemenskapen fortsätter

Under lägret har konfirmanderna kommit varandra mycket nära. För att vänskapen ska kunna fortsätta att utvecklas anordnas efter Åhuslägret flera återträffar.

Under terminerna anordnas varje måndag All Saints Club, kallad klubben. Klubben består av ungdomar som konfirmerats på Åhuslägret och som träffas i Allhelgonakyrkan i Lund. Lägerprästen Sten Hallonsten fortsätter som pensionär att leda All Saints Club tillsammans med våra unga ledare. Klubben ordnar både påsk- och höstläger och håller gudstjänster, bland annat är man med och välkomnar blivande konfirmander.

Våren 2017 är det stormöte, då alla som konfirmerats på Åhuslägret är välkomna, 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj och 29 maj.